Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

Cách gỡ cài đặt ứng dụng khỏi điện thoại Iphone

00:00 16/10/2019
  1. Nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn xóa. Các biểu tượng ứng dụng sẽ bắt đầu rung.

    nhấn và giữ các biểu tượng ứng dụng

  2. Nhấn vào x nhỏ ở góc trên bên trái của ứng dụng bạn muốn xóa. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ xóa ứng dụng Facebook.

    nhấn vào x để xóa ứng dụng

  3. Xác nhận loại bỏ.

    xác nhận loại bỏ

  4.  Ứng dụng đã bị xóa khỏi iPhone của bạn.

Có nhiều ứng dụng tích hợp mà bạn không thể xóa khỏi iPhone, chẳng hạn như Safari, Passbook và Nhắc nhở. 

0 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ