Google Sheets là một cách thuận tiện để tạo, chỉnh sửa và cộng tác trực tuyến trên các bảng tính, nhưng đôi khi bạn có thể thấy rằng mình cần mở Google Sheets trong Microsoft Excel. Có lẽ bạn có một đồng nghiệp chỉ sử dụng ứng dụng bảng tính của Microsoft hoặc có thể bạn muốn gửi cho ai đó tệp đính kèm thay vì liên kết.

May mắn thay, Google Sheets giúp bạn dễ dàng tải xuống bảng tính dưới dạng tệp Excel hoặc ở các định dạng khác. Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách tải xuống và mở Google Sheets trong Excel.

1. Nhấp vào Tệp.

Cách mở Google Sheets trong Excel

2.  Nhấp vào Tải xuống dưới dạng.

Cách mở Google Sheets trong Excel

3. Chọn Microsoft Excel. Bạn có thể chọn tài liệu PDF nếu muốn tải xuống bảng tính dưới dạng tệp không thể chỉnh sửa. Nếu muốn sử dụng trình chỉnh sửa bảng tính khác, bạn có thể chọn OpenDocument, Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy hoặc Giá trị được phân tách bằng tab.

Cách mở Google Sheets trong Excel

4. Mở Google Trang tính đã tải xuống của bạn.

Cách mở Google Sheets trong Excel

Bạn đã mở Google Sheets của mình trong Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *