Hàm SUM là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel, nó được sử dụng để tính tổng các giá trị trong một phạm vi dữ liệu. Dưới đây là hướng dẫn cách sử dụng chi tiết hàm SUM trong Excel.

=> Xem thêm: Các hàm phổ biến trong Excel hiện nay.

  • Nhập dữ liệu: Đầu tiên, bạn cần phải nhập dữ liệu vào bảng tính của mình. Bạn có thể nhập dữ liệu vào từng ô hoặc tải lên một tập tin Excel chứa dữ liệu của bạn.
  • Chọn phạm vi dữ liệu: Tiếp theo, hãy chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn tính tổng. Bạn có thể chọn một phạm vi dữ liệu liên tục bằng cách nhấn và giữ chuột trái và kéo qua các ô bạn muốn chọn. Nếu bạn muốn chọn một phạm vi dữ liệu không liên tục, bạn có thể nhấn và giữ phím Ctrl trên bàn phím và chọn các ô bạn muốn tính tổng.
  • Sử dụng hàm SUM: Sau khi đã chọn phạm vi dữ liệu, bạn có thể sử dụng hàm SUM để tính tổng các giá trị trong phạm vi đó. Cách sử dụng hàm SUM là =SUM(phạm vi dữ liệu). Ví dụ: Nếu bạn muốn tính tổng các giá trị trong phạm vi A1 đến A10, bạn có thể sử dụng hàm SUM như sau: =SUM(A1:A10).
  • Kiểm tra kết quả: Cuối cùng, sau khi đã nhập dữ liệu và sử dụng hàm SUM để tính tổng, bạn cần kiểm tra kết quả. Kết quả sẽ được hiển thị trong ô mà bạn đã nhập hàm SUM. Nếu bạn muốn định dạng kết quả hiển thị, bạn có thể sử dụng các tính năng định dạng trong Excel để làm điều đó.

Với hướng dẫn trên, bạn đã biết cách sử dụng chi tiết hàm SUM trong Excel để tính tổng các giá trị trong phạm vi dữ liệu của mình. Hàm SUM rất hữu ích trong việc tính toán các số liệu và là một trong những hàm phổ biến nhất trong Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *