Một số người thuyết trình dựa vào việc xem các ghi chú riêng tư khi lướt qua các trang chiếu cho khán giả và tính năng này trở nên quan trọng hơn nếu bạn đọc một bản in. May mắn thay, PowerPoint cho phép bạn dễ dàng chọn in ghi chú của mình dưới mỗi trang chiếu.

=> Xem thêm: Cách sử dụng ChatGPT để tóm tắt một bài viết

Một điều cần lưu ý là nếu bạn muốn có một phiên bản in với các dòng để viết ghi chú của riêng bạn một cách nhanh chóng, hãy chọn tùy chọn 3 Trang trình bày. Dưới đây là cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016.

1. Nhấp vào Tệp.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

2. Nhấp vào In.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

3. Nhấp vào Trang trình bày toàn trang.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

4. Chọn Trang ghi chú. Nếu bạn muốn một phiên bản của bản trình bày có các dòng kẻ để viết ghi chú mới, hãy chọn 3 Trang chiếu.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

5. Nhấp vào In.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

Bạn đã in các trang chiếu PowerPoint của mình với các ghi chú.

Cách in ghi chú bằng slide trong PowerPoint 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *